2020-2021 september-oktober-november

Van de voorzitter
Deze zomer zullen wij niet gauw vergeten.  De impact van het corona-virus is groot, niet alleen in de samenleving, wereldwijd, maar ook in ons persoonlijke leven.
De maatregelingen die de overheid moest nemen om dit virus in te dammen en mensenlevens te sparen lieten nauwelijks nog persoonlijke en sociale bewegingsruimte toe.
Voor Vrouwengilde Boxtel betekende dat dat alle geplande activiteiten vanaf 10 maart kwamen te vervallen.
Vanaf 15 juni kwam het sociale leven weer iets op gang. Echter, het virus is nog niet onder controle en is zeker nog niet weg uit onze samenleving.
Toch hopen wij van harte dat wij u in september kunnen ontvangen met inachtneming van voldoende voorzorgsmaatregelen volgens de RIVM-richtlijnen.
Het bestuur heeft, mede dankzij uw inbreng, een mooi programma samen kunnen stellen.
Alleen als het verantwoord is gaan activiteiten in het nieuwe seizoen door. Wij maken iedere keer een zorgvuldige afweging.
Houd uw mail en de berichtgeving op de site in de gaten voor actuele informatie.
Wij zien er naar uit om u bij onze activiteiten te mogen begroeten.

Protocol i.v.m. Corona in gemeenschapshuis de Walnoot

Bij verkoudheidsklachten, koorts en/of keelpijn blijft u thuis. 

  1. Aanmelden per activiteit bij de secretaris bij voorkeur via e-mail: vrouwengildeboxtel@gmail.com Indien geen e-mail: 06 40517676
  2. Maximaal 50 plaatsen beschikbaar in de grote zaal Walnoot. Deelname is op volgorde van aanmelding.
  3. Iedereen houdt zich aan de 1.5 meter afstand, ook bij de entree/ uitgang.
  4. Betaling bij ingang grote zaal: contant (liefst) gepast.
  5. Tevens ontsmet u uw handen met de aanwezige desinfecterende gel.
  6. Koffie/ thee bij binnenkomst. Via aanwijzingen bestuursleden gaat u met koffie/thee naar uw plaats.
  7. Jas hangt u over de stoelleuning.
  8. Tijdens de pauze opnieuw koffie/thee, u volgt de aanwijzingen van de bestuursleden.
  9. Toiletbezoek is mogelijk met inachtneming van 1,5 meter afstand.
  10. Na afloop verlaat u de zaal volgens de aanwijzingen van de bestuursleden.

(In de Walnoot wordt verse lucht van buiten aangevoerd en afgewerkte lucht naar buiten afgevoerd via een gescheiden systeem)

Contributie
Ervan uitgaande dat punt 5d op de agenda van de algemene ledenvergadering niet tot een verandering van het contributiebedrag leidt zal binnenkort het bedrag van €25,- geïncasseerd worden.

Degenen die niet automatisch betalen kunnen het bedrag van €27.50 (€25,- plus €2.50 administratiekosten) vóór 15 oktober overmaken op NL25RABO 0102488932 t.n.v. Vrouwengilde Boxtel.

Programma
Woensdag 23 september 20.00 uur
Openingsavond tevens Algemene Ledenvergadering.
Na het officiële gedeelte volgt een optreden van de Troubadours Bach en Broccoli, een zangduo met een spontaan, speels en divers programma van wel duizend liedjes.

Dinsdag 29 september 10.00 uur
Organisatie van de zorg en de financiële impact daarvan door Theo van Hamond.
Zorg is soms nodig en dat heeft invloed op je financiële situatie. Theo geeft uitleg hoe dit is georganiseerd, waar je op moet letten en welke keuzes je moet maken.
Het is belangrijk ervoor te zorgen dat je op tijd voorbereid bent op wat er kan gaan komen, voor jezelf of voor degene waar je mantelzorger voor bent.

Enkele van de onderwerpen zijn:
Hoe is de zorg georganiseerd?
De soorten zorg, financiering hiervan, welke eigen bijdrage.
Gevolgen bij eigen woning en/of spaargeld bij de “Eigen Bijdrage”.

Woensdag 14 oktober 20 .00 uur
Aanstaande presidentsverkiezingen in Amerika door Job Frankenhuizen.
Op dinsdag 3 november 2020 worden de Amerikaanse presidentsverkiezingen gehouden.
Zittend president Donald Trump heeft zich verkiesbaar gesteld voor een tweede zittingstermijn, Joe Biden, voormalig vicepresident, is genomineerd als presidentskandidaat voor de Democratische Partij.
Haalt de omstreden Donald Trump in november een tweede zittingstermijn binnen of stoot zijn Democratische uitdager hem van de troon?

The game is on!

Hoe werkt het kiessysteem?
Dit is heel anders dan het onze; het gaat er namelijk niet om of een kandidaat de meeste stemmen krijgt. In de Verenigde Staten is de kandidaat die de meeste kiesmannen verzamelt, de winnaar.

Dinsdag 27 oktober 10.00 uur
Najaarswandeling met excursie naar de waterbuffelboerderij.
Na een wandeling van ongeveer een uur volgt een rondleiding op d’n Buff. De melkveehouderij van Frens en Wendy van Oirschot in Boxtel schakelde om van koeien naar waterbuffels. Inmiddels zijn er een stuk of 160 waterbuffels en nog heel wat kleintjes in het bedrijf.
Ze leven op gras van buiten, met hooguit wat bijvoeding.
Ze zijn ijzersterk, het medicijngebruik is nul. Ze gebruiken minder voer, produceren minder mest, dus goed voor het milieu.
Tijdens een rondleiding op dit bedrijf zien en horen wij alles over deze speciale manier van “boeren”.

Woensdag 11 november 20.00 uur
Robotica door Carin Jansen.
Carin gaat u vertellen over de technologische ontwikkelingen in de robotica: door deze nieuwe technologie-wave wordt het leven beter en makkelijker gemaakt. Maar door de impact die deze ontwikkeling op de mensen heeft, komen er steeds meer ethische vraagstukken op tafel. In hoeverre willen wij zorg overlaten aan robots? Als robots onze banen overnemen: willen wij dat wel? Carin gaat regelen dat er een echte robot aanwezig is.

Dinsdag 24 november 10.00 uur
Beelden uit de laatste IJstijd 40.000-12000 voor Chr. door Marja Reitsma-Vrijling.
Zijn die er? Jazeker, en ruimschoots. Misschien kent u die handgrote, oeroude ‘vruchtbaarheidsbeeldjes’ wel in de vorm van rondborstige, mollige vrouwen. Ze zijn vrijwel allemaal naakt en dat is toch opmerkelijk in de IJstijd. Ze ogen vaak niet als jonge (on)vruchtbare vrouwen, maar eerder als vrouwen die al te veel gebaard en gezoogd hebben. Zijn het wel vruchtbaarheidsbeeldjes? Door wie zijn ze gemaakt? Waartoe zouden ze gediend hebben? Archeologen gaan te werk als detectives, wij volgen in deze powerpoint-presentatie hun sporenonderzoek in de vorm van beeldjes, gravures en sieraden niet alleen van vrouwen, maar ook van diermensen en dieren.

Cursussen

Najaarscursus kunstgeschiedenis
De cursus wordt gegeven door Carla van Bree in de grote zaal van De Walnoot van 10.00 tot 12.00 uur. Het onderwerp van deze najaarscursus is ‘kunstenaarsparen’. In de winter 2020-21 organiseert het Drents Museum in Assen een tentoonstelling rond het werk van Frida Kahlo, aan haar zullen we dus veel aandacht besteden.

Kunstenaarsparen
Samen in liefde en werk. De kunstenaarsparen Frida Kahlo en Diego Rivera, Robert en Sonia Delaunay, Josef en Anni Albers en Max Ernst, Leonora Carrington en Dorothea Tanning beïnvloedden elkaar maar ontwikkelden ook hun eigen werk. Ze waren actief als (monumentaal) schilder, beeldhouwer en toegepast vormgever. Hun carrières speelden zich grotendeels af aan het begin van de 20e eeuw en na de Tweede Wereldoorlog en waren belangrijk binnen de ontwikkeling van de moderne kunst. We bespreken het werk van de afzonderlijke kunstenaars maar kijken natuurlijk ook naar wat ze samen tot stand brachten.

Dinsdagmorgen 15 september
Robert en Sonia Delaunay: Frans-Russisch koppel, vanuit een kubisme-variant ontwikkelden zij een kleurrijke abstracte beeldtaal, Sonia ontwierp ook textieldessins en kleding, o.a. voor het Nederlandse warenhuis Metz&Co.

Dinsdagmorgen 13 oktober
Josef en Anni Albers: Bauhaus-paar, ontwerpers van abstracte weefpatronen en moderne meubels, alles volgens de strenge logica van ‘vanuit de techniek ontstaat de vorm’.

Dinsdagmorgen 10 november
Frida Kahlo en Diego Rivera: zíj wereldberoemd in Europa als surrealiste met sterk autobiografisch werk, híj wereldberoemd in Mexico en de Verenigde Staten als maker van monumentale socialistische muurschilderingen.

Dinsdagmorgen 8 december
Max Ernst, Leonora Carrington, Dorothea Tanning: de surrealist Max Ernst had meerdere relaties (na elkaar, dat wel) met kunstenaressen binnen zijn kring. Carrington en Tanning zijn van betekenis voor het late surrealisme, met sprookjesachtige vervreemdende schilderijen; Tanning maakte daarnaast ook ruimtelijk werk met een sterk lichamelijke uitstraling. Ernst bouwde een breed oeuvre op met schilderijen, collages en ruimtelijk werk.

De prijs voor deze cursus bedraagt € 38,-. Bij dit bedrag zijn de kosten voor koffie/thee inbegrepen, plus het toezenden van de uittreksels per e-mail. Aanmelden bij Henriëtte van Vossen, bij voorkeur per e-mail henriettevv@hotmail.com of tel. 0411-676762. Het cursusgeld kan overgemaakt worden op rekeningnr. NL25RABO0102488932 t.n.v. Vrouwengilde Boxtel onder vermelding van ‘cursus kunstgeschiedenis’.

Najaarscursus luisteren naar klassiek muziek
Deze cursus wordt gegeven door Joop de Weger van 10.00-12.00 uur in MUBO Baroniestraat 18, Boxtel

Woensdagochtend 14 oktober 2020: alle vogels zingen
Al vanaf de Renaissance hebben componisten zich laten inspireren door het gezang van vogels. In deze les vliegen we op muziek met de vogels mee door de tijd. We beginnen in de Renaissance en eindigen in de 20e eeuw. We luisteren naar muziek van o.a. Jacob van Eyck, Vivaldi, Händel, Vaughan Williams, Messiaen en Johann Strauss.

Woensdagochtend 18 november 2020: een romantisch concert
Op het programma staan twee delen uit het 2e pianoconcert en twee Hongaarse dansen van Johannes Brahms. We sluiten af met Peter Tsjaikovski en maken een keuze uit zijn Capriccio Italien óf enkele delen uit het ballet “Het Zwanenmeer”.
Deze les is tevens de voorbereiding op een concert van Philharmonie ZuidNederland op zondagmiddag 13 december In Eindhoven, waarvoor optie is genomen op plaatsen. Het is vanwege de coronamaatregelen op dit moment niet bekend of dit concert doorgaat.
Mogelijk in een andere vorm, of dat door bv. een andere stoelenindeling de optie niet kan worden toegekend. Wanneer hier meer over bekend is krijgen cursisten zo snel mogelijk bericht.

Woensdagochtend 16 december 2020: Scandinavische toppers
Muziek uit de Scandinavische landen is in de muziekgeschiedenis wat op de achtergrond gebleven.
Tot in de 19e eeuw werd ontdekt dat de romantiek van Scandinavische muziek een bepaalde aantrekkingskracht heeft. Wellicht speelt in Scandinavische muziek de overweldigende natuur een rol. In de werken van Sibelius  (Finlandia) en Grieg (pianoconcert en delen uit Peer Gynt) kun je hier in elk geval niet omheen.
De prijs voor deze cursus bedraagt €28,-. Bij dit bedrag zijn de kosten voor koffie/thee inbegrepen. Aanmelden voor 20 oktober bij Marie-Therese Boogers bij voorkeur per e-mail mathboogers@gmail.com of tel. 0411-684058.  Maximaal 20 personen. Het cursusgeld kan overgemaakt worden op rekeningnr. NL25RABO0102488932 t.n.v. Vrouwengilde Boxtel onder vermelding van ‘cursus klassieke muziek’.

Alle informatie over lezingen, cursussen e.d. kunt u terugvinden op onze website www.vrouwengildeboxtel.nl