2021-2022 december-januari-februari

Winter
De sterren wintertintelen
en de maan
doorschijnt de melkwegnacht.
Het kraakt van sneeuw op de aarde
Waar ik ga,
een nieteling, een adem wit,
een ademdamp van liefde en poëzie.

Uit Ida Gerhardt, Verzamelde gedichten

Van de voorzitter
Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar. 2021 was opnieuw een bewogen jaar voor iedereen. En er is nog veel onzekerheid over hoe het jaar 2022 eruit zal zien. Want helaas is corona het land nog niet uit en vraagt het virus nog steeds om waakzaamheid. Toch bieden wij u in deze nieuwsbrief een overzicht van de geplande activiteiten tot en met februari 2022. Alleen als het verantwoord is gaan deze activiteiten door. Wij maken iedere keer een zorgvuldige afweging. Houd uw mail en de berichtgeving op de site in de gaten voor actuele informatie.
Ondanks de beperkingen waarmee we allemaal te maken hebben, wens ik u, namens het bestuur, fijne, harmonieuze, liefdevolle en gezellige feestdagen. Zorg goed voor uzelf en ook voor elkaar.

Vouchers
Vanaf heden is het mogelijk om een voucher à € 6,- aan een vriendin, dochter, nichtje, collega cadeau te doen. Deze voucher geeft de mogelijkheid één van de lezingen (naar keuze) bij te wonen van het Vrouwengilde Boxtel. De vouchers zijn te verkrijgen voorafgaande aan de lezingen of door € 6,- over te maken op rekeningnr. NL25RABO0102488932 t.n.v. Vrouwengilde Boxtel o.v.v. “voucher”.
U krijgt de voucher dan in de brievenbus.

Nieuwe penningmeester
Omdat in september 2022 de tweede bestuurstermijn van de huidige penningmeester afloopt, is het bestuur op zoek naar een nieuwe penningmeester. Wie van u voelt zich geroepen om deze functie binnen het bestuur te vervullen. Enige financiële kennis en bekendheid met het werken in Excel is vereist. U kunt zich aanmelden via vrouwengildeboxtel@gmail.com

Nieuwe leden
Wij heten de volgende dames van harte welkom:
Veronie van den Broek, Ans Hurks, Marijke van Kamphoven, Tonnie Voets, Marianne Voermans en Willy Vonhögen.

Woensdag 15 december
De Kerstviering bij Grand Café Rembrandt Rechterstraat 56 in Boxtel kan vanwege corona helaas niet doorgaan.

Dinsdag 4 januari 10.00 uur
Nieuwjaarsontmoeting en koffieochtend, opgeluisterd door troubadour André van Weele.
Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid om de beste wensen voor 2022 uit te wisselen.
Heeft u interessante/leuke ideeën voor ons vrouwengilde? Op deze ochtend kunt u allen uw ideeën
aandragen voor het komende jaarprogramma 2022 -2023.
Als u niet aanwezig kunt zijn, dan ontvangen wij uw ideeën graag schriftelijk (of telefonisch)
via vrouwengildeboxtel@gmail.com of indien u niet over een e- mailadres beschikt, telefonisch bij
Annelies van Ewijk, tel. 0411- 677732.

Vanaf 11.00 uur zal André van Weele een muzikaal optreden verzorgen.
André (1968) is muzikant in hart en nieren: als gitarist, zanger, pianist en bassist timmerde hij al jarenlang stevig aan de weg! Via allerlei omzwervingen in onderwijs en bedrijfsleven, heeft hij uiteindelijk z’n plek gevonden in het Brabantse Drunen, van waaruit hij werkt als zelfstandig muzikant en muziekdocent.

Woensdag 19 januari 20.00 uur
Watergraaf Erik de Ridder
Erik is voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel. De functie is te vergelijken met die van een burgemeester. De watergraaf wordt voor een periode van zes jaar bij koninklijk besluit benoemd. Hij vertegenwoordigt het waterschap in bijeenkomsten en vergaderingen. Waterschap De Dommel beheert het water in Midden-Brabant. Met ruim 500 medewerkers werkt het waterschap aan schoon en voldoende water. Ook worden 890.000 mensen in het werkgebied beschermd tegen wateroverlast. Dat gebeurt door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken en sloten. Zo kunnen wij prettig wonen, werken en recreëren.

Dinsdag 1 februari 10.00 uur
Weerman Hans de Jong
Het KNMI boekt het ene record na het andere. Hoe is het mogelijk, vragen niet alleen de gemiddelde Nederlanders zich af, maar ook de mensen bij het KNMI. In 2019 kwam voor het eerst de temperatuur boven de 40 graden uit en in augustus 2020 duurde een hittegolf ruim twee weken! Het lijkt wel of we aan die records wennen. Het is wel duidelijk dat er iets bijzonders aan de hand is met ons klimaat. Maar wat zijn de oorzaken ervan?
Het weer ervaren we dagelijks, maar hoe warm of koud het was, vergeten we weer snel. Houd je dat op een of andere manier bij, dan krijg je pas in de gaten of er echt iets verandert. En het is nog leuk ook, want je maakt zo op den duur je eigen weersverwachting. Kijk eens een paar keer naar wat voor soort wolken er zijn en je kunt bevestigen wat Nicolien Kroon, Gerrit Hiemstra of Reinier van den Berg ’s avonds rond acht uur op de televisie laten zien! Woensdag 16 februari 20.00 uur Beelden uit de laatste IJstijd 40.000- 12.000 vóór Chr. door Marja Reitsma- Vrijling. Zijn die er? Jazeker, en ruimschoots. Misschien kent u die handgrote, oeroude ‘vruchtbaarheidsbeeldjes’ wel in de vorm van rondborstige, mollige vrouwen. Ze zijn vrijwel allemaal naakt en dat is toch opmerkelijk in de IJstijd. Ze ogen vaak niet als jonge (on)vruchtbare vrouwen, maar eerder als vrouwen die al te veel gebaard en gezoogd hebben. Zijn het wel vruchtbaarheidsbeeldjes? Door wie zijn ze gemaakt? Waartoe zouden ze gediend hebben? Archeologen gaan te werk als detectives, wij volgen in deze PowerPoint- presentatie hun sporenonderzoek in de vorm van beeldjes, gravures en sieraden niet alleen van vrouwen, maar ook van diermensen en dieren.

Cursussen
Voorjaarscursus kunstgeschiedenis
De voorjaarscursus wordt gegeven door Carla van Bree in de grote zaal van De Walnoot van 10.00 tot 12.00 uur. Het onderwerp van deze cursus is: De verbeelding van goed en kwaad in de beeldende kunst.
De strijd tussen goed en kwaad is één van de wezenlijkste thema’s in het menselijk leven. Kunstenaars hebben dit eeuwenlang aangegrepen om verschillende boodschappen over te brengen. Zowel in de oude als moderne kunst wordt deze thematiek aangegrepen en de boodschap is niet altijd eenduidig.

Dinsdagochtend 11 januari
De Apocalyps en het Laatste Oordeel: het einde der tijden zoals voorzien in de Openbaringen van Johannes. De vier ruiters brengen pest en hongersnood, sterren vallen uit de lucht, de zee verzwelgt de schepen. Wat konden kunstenaars met deze beeldende maar ook sterk sturende tekst? Voorbeelden: de tapijten van Angers, de houtsneden van Albrecht Dürer.

Dinsdagochtend 15 februari
Moralistische interpretaties van de 17e eeuwse Nederlandse genreschilderkunst: een stoofje in een hoek, een dame die haar kousen aantrekt en ons verleidelijk toelacht, de jonge vrouw die boodschappen doet bij de marktkraam van een oudere man, een landkaart in een
woonkamer. Alleen weergave van het dagelijkse leven, of schuilt er een addertje onder het gras?

Dinsdagochtend 15 maart
Oorlog en vrede: kunst als ‘objectieve’ verslaglegging van veldslagen en veroveringen, als politieke aanklacht tegen misstanden, als propagandamiddel om de lof van koningen, generaals en heersers te zingen. Voorbeelden: het Tapijt van Bayeux, de Oranjezaal van Frederik Hendrik, ‘De 3e mei’ van Goya.

Dinsdagochtend 12 april
Fatale vrouwen: de verleidelijke Salome, de schone Helena, de meedogenloze Judith. Vrouwen uit een verleden werden favoriete onderwerpen in (vooral) de 19e eeuwse schilderkunst. En ze waren niet alleen….. Voorbeelden: de symbolistische schilderijen van Gustave Moreau en Gustav Klimt.

De prijs voor deze cursus bedraagt € 38,00. Bij dit bedrag zijn de kosten voor koffie/thee inbegrepen, plus het toezenden van de uittreksels per e-mail. Aanmelden bij Henriëtte van Vossen, bij voorkeur per e-mail henriettevv@hotmail.com of tel. 0411-676762. Het cursusgeld kan overgemaakt worden op rekeningnr. NL25RABO0102488932 t.n.v. Vrouwengilde Boxtel.

Voorjaarscursus muziek
Deze cursus wordt gegeven door de Joop de Weger op de woensdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur in MUBO, Baroniestraat 18 in Boxtel.

Woensdagmorgen 12 januari
Levendig Barok: met werken van Purcell, Marcello, Händel, Bach en Vivaldi.

Woensdagmorgen 9 februari
Romantiek en impressionisme: met werken van R. Strauss, Liszt (pianoconcert) Debussy en Ravel (Bolero).

Woensdagmorgen 16 maart
Componisten op reis: met werken van o.a. Borodin, Mendelsohn, Ives en Grieg.

De prijs voor deze cursus bedraagt €28,00. Bij dit bedrag zijn de kosten voor koffie en thee inbegrepen.
Aanmelden bij Marie- Thérèse Boogers bij voorkeur vóór 20 december, e- mail mathboogers@gmail.com of tel. 0411-684058.
Het cursusgeld kan overgemaakt worden op rekeningnr. NL25RABO0102488932 t.n.v. Vrouwengilde Boxtel onder vermelding van “cursus klassieke muziek”.

Concert
Op vrijdagavond 11 februari kunt u mee naar een concert van Philharmonie Zuid Nederland in het muziekgebouw Eindhoven.
Kaarten hiervoor zijn te bestellen bij Joop de Weger (j.de.weger1@kpnplanet.nl , tel 0411-685749).
Bestelde kaarten worden niet teruggenomen, maar kunnen tot 3 dagen voor het concert bij het muziekcentrum ingewisseld worden voor een tegoedbon.

Cursus politiek en maatschappij
“20e eeuw geschiedenis in vogelvlucht” telkens ook gekoppeld aan een actuele situatie.
Deze cursus wordt gegeven in de Walnoot door Job Frankenhuis op 3 avonden, te weten: 23 februari 2022, 9 maart 2022, 6 april 2022.
Nadere informatie volgt nog.

 

Alle informatie over lezingen, cursussen e.d. kunt u terugvinden op onze website www.vrouwengildeboxtel.nl

Tenzij anders vermeld worden de lezingen gegeven in gemeenschapshuis de Walnoot.