2022-2023 september-oktober-november

Van de voorzitter
Laat er een tuin zijn – Peter Theuninck

Laat er een tuin zijn
waar de bladeren heel traag
vallen, menig maal
hun laatste landingsplaats
bepalen, alvorens
de aarde juist te raken
waar ze in het verlengde
van hun vrije val ligt.
Laat het mijn tuin zijn
waar de wereld eeuwig blijft
haperen tussen zomer en herfst
tussen vallen en opstaan.

Als u dit leest is de zomer al bijna weer voorbij. Ik hoop dat u allen, afhankelijk van uw omstandigheden, op een of andere manier van dit mooie jaargetijde hebt kunnen genieten. Wat corona betreft was dit voor iedereen een redelijk zorgeloze zomer.
Maar wetenschappers waarschuwen dat wanneer de “r” in de maand komt het virus weer om zich heen zal slaan. En misschien zijn er dan opnieuw preventieve maatregelen nodig om besmettingen te voorkomen. We zullen, indien nodig, de adviezen van het RIVM in dezen opvolgen.
Daar in 2022 het Vrouwengilde Boxtel 70 jaar bestaat, starten we het nieuwe seizoen niet, zoals gebruikelijk, met de algemene ledenvergadering maar met een feestelijke viering van ons 70- jarig jubileum. De uitnodiging met programma ontvangt u samen met het jaarprogramma.
De Algemene Ledenvergadering, tevens opening van het gildejaar 2022-2023, vindt plaats op woensdagavond 5 oktober.
Het bestuur ziet ernaar uit velen van u in de komende tijd te ontmoeten.

Nieuwe leden
Wij heten de volgende dames van harte welkom:
Sylvia van de Vries, Margreet van het Schip en Jola Wouterse. Momenteel hebben we 186 leden.

Website
Onze website is onlangs gemoderniseerd.
Wij zijn er blij mee, u hopelijk ook.

Contributie
Na de Algemene Ledenvergadering op 5 oktober ontvangt u een mail over automatische incasso / betaling van de contributie voor het nieuwe verenigingsjaar. U hoeft nu niets te doen.

70-jarig jubileum
Dinsdag 20 september 
Graag nodigen wij u uit voor deze feestelijke bijeenkomst. De officiële uitnodiging ontvangt u binnenkort. Aanmeldingen graag vóór 1 september per e-mail of telefonisch bij Annelies van Ewijk.

Programma
Woensdagavond 5 oktober
Algemene Ledenvergadering.
Enkele weken van te voren ontvangt u de vergaderstukken.
Na de pauze is er een optreden van de Boxtelse zanggroep DO.

Dinsdagochtend 18 oktober
Wandeling Spoorzone Tilburg
De immens populaire Spoorzone. De plek waar -om in de juiste termen te blijven-ontwikkelingen elkaar in sneltreinvaart opvolgen. Dit tweede centrum van Tilburg wordt steeds meer trendsetter in een stad die flink aan de weg timmert. En dan te bedenken dat het gebied achter het station ( D’n
Atelier) vroeger zelfs als “Verboden Stad” werd gezien. De Loc-Hal, de nieuwe “huiskamer van Tilburg” wordt overladen met complimenten en prijzen uit binnen- en buitenland. Maar er valt uiteraard nog veel meer te ontdekken.
Begin oktober kunt u zich opgeven. U krijgt hierover nog bericht.

Woensdagavond 2 november
Het vrouwenhart in nieuw perspectief door prof.dr. Jos Widdershoven
In het verleden was de behandeling van hart- en vaatziekten niet afgestemd op de verschillen tussen mannen en vrouwen. Vaak worden mannenharten gebruikt voor onderzoek, maar vrouwen om en nabij de overgang krijgen andere klachten, ziektebeelden en aandoeningen dan een man. Het is voor vrouwen van wezenlijk belang dat de specifieke symptomen bij vrouwen kunnen worden herkend en dat vervolgens daarnaar gehandeld wordt.

Volgens dokter Widdershoven bevindt vrouwencardiologie zich op het grensgebied van cardiologie, psychologie en gynaecologie. Hij zal de verschillen bespreken die typisch zijn voor vrouwen. Hij zal ook dieper ingaan op de gevolgen, die deze kunnen hebben voor de behandeling en prognose.

Dinsdagmorgen 15 november
Slachtofferhulp
Slachtofferhulp Nederland staat voor u klaar wanneer u betrokken bent bij een misdrijf, verkeersongeval of calamiteiten die erg ingrijpend zijn.
Slachtofferhulp helpt op het moment wanneer u dat wilt, op een manier die bij u past. U kunt bij slachtofferhulp terecht voor zowel emotionele steun, hulp en ondersteuning in het strafproces als bij het vergoed krijgen van uw schade.
De ondersteuning is altijd gratis. Samen zorgt slachtofferhulp ervoor dat u de draad van het leven weer kunt oppakken.
Sanne Sanders, teamleider algemene dienstverlening van regio Boxtel, zal samen met een vrijwilliger hierover vertellen.

Woensdagavond 30 november
Watergraaf Erik de Ridder.
Erik is voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel. De functie is te vergelijken met die van een burgemeester. De watergraaf wordt voor een periode van zes jaar bij koninklijk besluit benoemd. Hij vertegenwoordigt het waterschap in bijeenkomsten en vergaderingen. Waterschap De Dommel beheert het water in Midden-Brabant. Met ruim 500 medewerkers werkt het waterschap aan schoon en voldoende water. Ook worden 890.000 mensen in het werkgebied beschermd tegen wateroverlast. Dat gebeurt door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken en sloten. Zo kunnen wij prettig wonen, werken en recreëren.

Cursussen
Najaarscursus kunstgeschiedenis
De najaarscursus wordt gegeven door Carla van Bree in de grote zaal van De Walnoot van 10.00 tot 12.00 uur. Het onderwerp van deze cursus is:

Parijs 1900-1940
Parijs was van oudsher de westerse hoofdstad van de kunst. Ook aan het begin van de twintigste eeuw rommelde en broeide het er. Buitenlandse kunstenaars werden gelokt door de moderne ontwikkelingen, maar hielpen ook mee deze ontwikkelingen vorm te geven.
In enkele jaren volgden de schandalen en confrontaties elkaar op: de onnatuurlijke kleuren van de fauvisten tegenover de hoekige vormen van de kubisten. De abstracte kunstenaars probeerden ook voet aan de grond te krijgen en zagen begin jaren ’30 de figuratieve kunstenaars van het surrealisme tegenover zich. Henri Matisse was een Fransman, maar Pablo Picasso, Piet Mondriaan en Marc Chagall waren ‘import’. En wat deden de beeldhouwers, zoals Constantin Brancusi en Ossip Zadkine?
Al het werk was te zien bij verzamelaars, in galeries en tijdens tentoonstellingen, en zo maakte ook het grote publiek kennis met de nieuwste ontwikkelingen. In kranten en tijdschriften wisselden manifesten en recensies elkaar af.

Dinsdagochtend 27 september
Inleiding: Parijs rond 1900, de kring rond schrijfster Gertrude Stein, galeriehouder Ambroise Vollard

Dinsdagochtend 11 oktober
Fauvisme en kubisme: de kleurenrel van de Salon d’Automne van 1905; geen kleur maar vorm en destructie bij de kubisten, galeriekubisten en salonkubisten.

Dinsdagochtend 8 november
Marc Chagall en surrealisten: waarover dromen kunstenaars? (Antwoord: het thuisland en seksuele bevrijding)

Dinsdagochtend 29 november
Piet Mondriaan en de kunstenaarsvereniging Cercle & Carré: abstractie in Parijs.

De prijs voor deze cursus bedraagt € 42,00. Bij dit bedrag zijn de kosten voor koffie/thee inbegrepen, plus het toezenden van de uittreksels per e-mail. Aanmelden bij Pieternel Verhoeven, bij voorkeur per e-mail pieternelverhoeven@gmail.com of tel. 06-15362315. Het cursusgeld kan overgemaakt worden op rekeningnr. NL25RABO0102488932 t.n.v. Vrouwengilde Boxtel.


Najaarscursus Klassieke Muziek

Deze cursus wordt gegeven door Joop de Weger op de woensdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur in MUBO, Baroniestraat 18 in Boxtel.

Woensdagochtend 12 oktober
Promenadeconcert
Promenadeconcerten zijn klassieke concerten voor groot publiek. Oorspronkelijk werden ze in de openlucht gegeven, maar ze vonden aan het begin van de twintigste eeuw hun weg naar de concertzaal.
Maar buiten of binnen, op de programma van een promenadeconcert staan altijd luchtige werken. We luisteren naar werken van Suppé, de Sarasate, Johann Strauss, Monti en Elgar.

Woensdagochtend 9 november
Een bijzonder concert van Beethoven
De muziek van Beethoven is zo geniaal dat je er een of meerdere concerten mee kunt vullen. Een Beethovencyclus wordt zo’n verzameling concerten genoemd. Meestal bestaat zo’n cyclus uit drie concerten. Beethoven zelf heeft in 1808 hiervoor het startsein gegeven. Hij organiseerde in Wenen
een concert waar alleen werken van hemzelf werden uitgevoerd onder zijn leiding. Dat er heel wat mis ging, was deels zijn eigen schuld. Aan de orde komen o.a. zijn vijfde en zesde symfonie, vierde pianoconcert en een vioolromance.

Woensdagochtend 7 december
Een bijzonder kerstconcert
Muziekgezelschappen hebben nogal eens de gewoonte om in de decembermaand een kerstconcert te programmeren. Het ligt voor de hand dat er voor deze kerstconcerten werken worden gekozen die tot het bekende kerstrepertoire horen. Philharmonie zuidnederland doet dat dit jaar niet en heeft
gezocht naar passende alternatieven. Op het programma staan werken van de Russische componist Tsjaikovski en de Britse Vaughan Williams. Aangezien cursisten in de gelegenheid worden gesteld om mee te gaan naar dit concert zal aan Tsjaikovski en Vaughan Williams in deze cursus extra aandacht worden besteed.

De prijs voor deze cursus bedraagt €30,-. Bij dit bedrag zijn de kosten voor koffie/thee inbegrepen. Aanmelden bij Marie-Therese Boogers bij voorkeur per e-mail mathboogers@gmail.com of tel. 0411-684058. Het cursusgeld kan overgemaakt worden op rekeningnr. NL25RABO0102488932 t.n.v. Vrouwengilde Boxtel onder vermelding van “cursus klassieke muziek”.

Concerten in 2022 en 2023
Zonder nieuwe virusuitbraken bestaat in het seizoen 2022-2023 de mogelijkheid voor cursisten (en introducees) mee te gaan naar concerten op zondagmiddag 18 december 2022 en 5 maart 2023. Voor beide concerten zijn 20 plaatsen gereserveerd (tweede rang). Kaarten zijn inclusief pauzedrankje. Beide concerten vinden plaats op zondagmiddag. Kaarten zijn te bestellen bij Joop de Weger. Bestelde kaarten kunnen niet bij Joop geannuleerd worden, maar bij de kassa van het Muziekgebouw Eindhoven. Eigen vervoer.

Programma concert op 18 december (dirigent Hans Graf):
Vaughan Williams: Concert voor twee piano’s (solisten: Arthur en Lucas Jussen)
Tsjaikovski: Symfonie nr. 5

Programma concert op 5 maart (dirigent Andrew Litton)
Tsjaikovski: Capriccio Italien
Paganini: Vioolconcert nr.4 (solist Sergej Krylov
Moesorgski: Schilderijententoonstelling

Voor beide concerten kan worden ingetekend tijdens de cursus of bij Joop de Weger 0411 685749/06 24544476 J.de.weger1@kpnplanet.nl

Najaarscursus
Politiek en Maatschappij
Deze cursus wordt gegeven door Job Frankenhuis van 20.00 tot 22.00 uur in MUBO, Baroniestraat 18 in Boxtel. Het onderwerp van deze cursus is:

De 20e eeuw in vogelvlucht
In drie avonden gaat Job de complete 20e eeuw samenvatten, oorzaken en gevolgen bespreken en links leggen met de huidige actualiteit om zo enige structuur te ontdekken in de complexe 20e eeuw.
Wat waren de bondgenootschappen tijdens de Eerste Wereldoorlog en waarom was de Eerste Wereldoorlog überhaupt uitgebroken? Waarom marcheerde Europa richting deze zeer dodelijke en bloeddorstige oorlog? Hoe kwam deze oorlog ten einde en wat heeft het Verdrag van Versailles te
maken met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog?
Hoe kwam het dat het Duitse volk, vanaf 1929 achter Hitler aanliep en zich in de Tweede Wereldoorlog stortte?
Waarom waren de voormalige bondgenoten, de VS en de Sovjet-Unie, na de Tweede Wereldoorlog elkaars vijanden en hielden ze de wereld in een ijzige greep tijdens de Koude Oorlog?
Zowel de val van de Berlijnse muur (1989) als de aanslagen van 11/9 (2001) op het World Trade Centrum zijn klassieke voorbeelden van gebeurtenissen die de loop van de geschiedenis veranderden.

Dit zijn zoal de onderwerpen die Job zal behandelen op de woensdagavonden 28 september, 19 oktober en 16 november.
De prijs voor deze cursus bedraagt € 37,50. Bij dit bedrag zijn de kosten voor koffie/thee inbegrepen. Aanmelden bij Henriëtte van Vossen, bij voorkeur per e-mail henriettevv@hotmail.com of tel. 0411-676762. Het cursusgeld kan overgemaakt worden op rekeningnr. NL25RABO0102488932 t.n.v. Vrouwengilde Boxtel.


Alle informatie over lezingen, cursussen e.d. kunt u terugvinden op onze website www.vrouwengildeboxtel.nl

Tenzij anders vermeld worden de lezingen gegeven in gemeenschapshuis de Walnoot.