2021-2022 september-oktober-november

Van de voorzitter
Zomers – Toon Hermans

Zomers van toen
zijn groener en warmer,
zomers van nu
zijn een tikkeltje armer.

Maar straks zijn de zomers
van nu net zo groen
en zo warm, want dan zijn het
de zomers van toen.

Zoals u op de website van het Vrouwengilde Boxtel hebt kunnen lezen, heeft het bestuur de afgelopen maanden het programma voor het gildejaar 2021-2022 voorbereid. Een aantal geplande lezingen van het afgelopen jaar, die we vanwege de lockdown moesten afzeggen, hebben we opnieuw in het jaarprogramma opgenomen.
Waarschijnlijk met in achtneming van de basis corona maatregelen hopen wij op woensdag 15 september a.s. te kunnen starten met het gildejaar 2021 -2022. Bij de reminder voor de lezingen zullen we het protocol omtrent de coronamaatregelen meesturen. We zien ernaar uit u in september weer te ontmoeten!

Programma
Woensdag 15 september 20.00 uur
Openingsavond tevens Algemene Ledenvergadering. (Deelname is gratis) Na het officiële gedeelte stond een optreden gepland met muziek en zang door André van Weele. Deze kan vanwege corona niet doorgaan. In plaats daarvan komt boswachter Frans Kapteijns een korte lezing verzorgen met als onderwerp: “Invasieve exoten in Nederland”. Een exoot is een plant, dier of ander organisme dat van nature niet in Nederland voorkomt. Als een soort schadelijk is voor de natuur noemen we ze invasieve exoten.
Invasieve exoten komen door, bewust of onbewust, menselijk handelen in ons land terecht. Sommige exoten voelen zich prima thuis in hun nieuwe omgeving. Ze vestigen zich in onze natuur en kunnen zich snel vermeerderen.

Dinsdag 28 september 10.00 uur
Slavernijverleden door Maria Reinders-Karg.
Maria wil het slavernijverleden recht doen door het in al zijn facetten te belichten. Het verhaal, dat vroeger nogal eens eenzijdig werd doorgegeven, vraagt om verbreding en verdieping én een link met de actualiteit. In deze lezing brengt Maria dat deel van onze geschiedenis voor het voetlicht, zodat we inzicht krijgen in het hele verhaal. Maria zelf draagt ook alle kleuren in zich, zogezegd de kleuren van ons slavernijverleden. Stichting Stil Verleden informeert een algemeen publiek over het Nederlandse aandeel en betrokkenheid in de slavernij overal ter wereld en wil mensen kritisch laten kijken naar de Nederlandse geschiedenis en de huidige samenleving.

Woensdag 13 oktober 20.00 uur
Werking van onze rechtsstaat door Job Frankenhuis.
Een rechtsstaat is een staat waarin vrijheid en gelijkheid voor de burgers heel belangrijk zijn. Bovendien heeft de burger bescherming van zijn rechten en vrijheden tegen medeburgers én tegen de overheid. In een lezing van twee uur gaan we de kenmerken van de rechtsstaat op een rijtje zetten en veel vragen beantwoorden die hiermee te maken hebben.
Waar komt het idee van een rechtsstaat vandaan en welke invloed heeft de Verlichting hierop gehad. Ook gaan we in op de ontwikkeling van de Nederlandse rechtsstaat en democratie.
We bespreken de invloed van Thorbecke op onze grondwet en gaan kijken hoe de Nederlandse grondwet is opgebouwd.
Als laatste bespreken we welke uitdagingen de rechtsstaat heeft en hoe deze in sommige Europese landen steeds meer onder druk is komen staan.
Kortom er worden veel onderwerpen besproken en Job zorgt er natuurlijk voor dat er constant een link wordt gelegd met de huidige actualiteit.

Dinsdag 26 oktober 10.00 uur
Najaarswandeling met excursie naar de waterbuffelboerderij.
Na een wandeling van ongeveer een uur volgt een rondleiding op d’n Buff. De melkveehouderij van Frens en Wendy van Oirschot in Boxtel schakelde om van koeien naar waterbuffels. Inmiddels zijn er een stuk of 160 waterbuffels en nog heel wat kleintjes in het bedrijf.
Ze leven op gras van buiten, met hooguit wat bijvoeding. Ze zijn ijzersterk, het medicijngebruik is nul. Ze gebruiken minder voer, produceren minder mest, dus goed voor het milieu.
Tijdens een rondleiding op dit bedrijf zien en horen wij alles over deze speciale manier van “boeren”.

Woensdag 10 november 20.00 uur
Robotica door Carin Jansen. Carin gaat u vertellen over de technologische ontwikkelingen in de robotica: door deze nieuwe technologie-wave wordt het leven beter en makkelijker gemaakt. Maar door de impact die deze ontwikkeling op de mensen heeft, komen er steeds meer ethische vraagstukken op tafel. In hoeverre willen wij zorg overlaten aan robots? Als robots onze banen overnemen: willen wij dat wel? Carin gaat regelen dat er een echte robot aanwezig is.

Dinsdag 30 november 10.00 uur
Wonen en duurzaamheid door een vertegenwoordiger van Team Duurzaamheid Gemeente Boxtel.
Nederland is in transitie. De transitie naar hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie en windmolens, de transitie naar duurzame warmtebronnen voor onze woningen en de transitie naar een klimaat adaptieve leefomgeving. Deze duurzaamheidsopgaven hebben vooral als doel een duurzamere samenleving te creëren.
In deze lezing nemen wij u graag mee in die grote duurzaamheidsopgaven en leggen wij uit wat dit voor onze gemeente, onze eigen woning en woonomgeving betekent.
We geven o.a. antwoord op de volgende vragen:
Waar kunt u advies inwinnen over het verduurzamen van uw woning?
Wanneer en hoe worden de huizen in uw straat aardgasvrij gemaakt?
Hoe helpt een groene omgeving ons het hoofd koel te houden in de toekomstige zomers?

Cursussen
Inhaallessen kunstgeschiedenis
De laatste twee lessen kunstgeschiedenis van Carla van Bree van vorig jaar konden niet doorgegaan wegens corona. Deze worden ingehaald op 21 september en 5 oktober. De cursisten krijgen hierover per e-mail alle verdere details toegestuurd. In de lente van 2022 staat er weer een nieuwe cursus van Carla van Bree op het programma. Cursus kunstgeschiedenis De najaarscursus wordt gegeven door Marja Reitsma-Vrijling in de grote zaal van De Walnoot van 10.00 tot 12.00 uur. Het onderwerp van deze cursus is: De kunst van de islamitische wereld van de 7e – 19e eeuw

De islamitische wereld roept misschien reserve bij u op, maar we hebben aan de wortel meer met haar gemeen dan wordt gedacht. Bovendien prikkelen steden als Damascus, Marrakech, Granada, Constantinopel, Isfahan en de Taj Mahal onze fantasie. We gaan ontdekken hoe dat zo gekomen is. Illustraties van de Koran en vele andere sprookjesachtige boekverluchtingen zullen duidelijk maken, dat het met het verbod op afbeelden alleszins meevalt. Het ontdekken van een andere cultuur is intrigerend en brengt veel moois aan het licht.

Dinsdagochtend 2 november
Opkomst van de Islam in het Midden-Oosten en de verspreiding ervan

Dinsdagochtend 16 november
Noord-Afrika, Sicilië en Spanje

Dinsdagochtend 23 november
Omwenteling in het Midden-Oosten en de Turkse Osmanen

Dinsdagochtend 7 december
De Perzen en Mongolen in Centraal-Azië

Dinsdagochtend 21 december
Het Mogolrijk in India
De prijs voor deze cursus bedraagt € 47,50. Bij dit bedrag zijn de kosten voor koffie/thee inbegrepen, plus het toezenden van de uittreksels per e-mail. Aanmelden bij Henriëtte van Vossen, bij voorkeur per e-mail henriettevv@hotmail.com of tel. 0411-676762. Het cursusgeld kan overgemaakt worden op rekeningnr. NL25RABO0102488932 t.n.v. Vrouwengilde Boxtel.

Cursus luisteren naar klassieke muziek
Deze cursus wordt gegeven door Joop de Weger van 10.00-12.00 uur in MUBO Baroniestraat 18, Boxtel.
De cursus van vorig najaar kon vanwege het corona virus niet doorgaan.
Deze wordt op de volgende data ingehaald:
Woensdagochtend 6 oktober, 10 november en 8 december.

Op zondagmiddag 19 december (14.15 uur) kunt u (en eventueel uw introducés) naar een concert in het muziekgebouw Eindhoven.
Op het programma staan werken van :
Bartok: Danssuite
Tsjaikovski: Vioolconcert (Simone Lamsma)
Elgar: Enigma Variaties.

Kaarten kunnen via Joop de Weger besteld worden. Tel 0411 685749 j.de.weger1@kpnplanet.com
Bestelde kaarten worden niet teruggenomen, maar kunnen tot 3 dagen voor het concert bij het muziekcentrum ingewisseld worden voor een tegoedbon.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Marie-Térèse Boogers: mathboogers@gmail.com of tel. 0411 684058.

 

Alle informatie over lezingen, cursussen e.d. kunt u terugvinden op onze website www.vrouwengildeboxtel.nl

Tenzij anders vermeld worden de lezingen gegeven in gemeenschapshuis de Walnoot.