2022-2023 december-januari-februari

Winter
Winter. Je ziet weer de bomen
door het bos, en dit licht
is geen licht maar inzicht:
er is niets nieuws
zonder de zon.
En toch is ook de nacht niet
uitzichtloos, zolang er sneeuw ligt
is het nooit volledig duister, nee,
er is de klaarte van een soort geloof
dat het nooit helemaal donker wordt.
Zolang er sneeuw ligt is er hoop.
Herman de Coninck
uit: Zolang er sneeuw ligt.
Brugge: Orion. 1975

Van de voorzitter
Na twee coronajaren waarin verschillende bijeenkomsten niet door konden gaan, is het bestuur opgelucht dat er tot nu toe geen activiteiten geannuleerd hoefden te worden.
Bij zowel het 70-jarig jubileumfeest in september als bij de lezing “Het vrouwenhart in perspectief” heeft het Vrouwengilde ruim honderd bezoekers mogen ontvangen. Beide bijeenkomsten oogstten veel waardering!
In deze nieuwsbrief bieden we u een overzicht van de geplande activiteiten tot en met februari 2023.
Graag wens ik u namens het bestuur alvast mooie en sfeervolle kerstdagen en alle goeds voor 2023.

Nieuwe leden
Momenteel hebben we 189 leden.
Wij heten de volgende dames van harte welkom:
Ine Venrooij, Liesbeth Welling, Henriette van Meurs, Anne van der Ven, Barbara de Frens, Cocky Kroon, Maria den Ouden, Maria van der Pasch, Marti van Duren, Ria Verbruggen en Willy Kooijman.

Programma
Woensdag 14 december
Kerstviering bij Grand Café Rembrandt, Rechterstraat 56 in Boxtel
Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse kerstbijeenkomst.
Dit jaar wordt de kerstviering opgeluisterd door het duo “Jonkers & Kersten”.
Tijdens het kerstdiner brengen zij u in stemming voor de feestdagen met een gevarieerde selectie van mooie en aansprekende muziek.
Programma:
16.30 uur Ontvangst met een welkomstdrankje
17.00 uur Welkom en opening door onze voorzitter Marianne Jansen
17.30 uur Aanvang diner
21.00 uur Einde

De kosten voor deze sfeervolle avond bedragen € 35,00. U krijgt hiervoor een welkomstdrankje, een diner bestaande uit vier gangen met koffie/ thee na. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 3 december per e- mail bij mathboogers@gmail.com.
Indien u niet over e- mail beschikt, kunt u zich telefonisch aanmelden bij Marie-Thérèse Boogers , tel. 0411- 684058. U kunt ook eventuele dieetwensen doorgeven.
Graag het bedrag van €35,00 overmaken op rekening: NL 25 RABO 0102488932 t.n.v. Vrouwengilde
Boxtel onder vermelding van Kerstviering 2022. Uw betaling is de definitieve aanmelding.

Woensdag 4 januari 20.00 uur
Nieuwjaarsontmoeting opgeluisterd door troubadour André van Weele.
Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid om de beste wensen voor 2023 uit te wisselen.
Op deze avond kunt u allen uw ideeën aandragen voor het komende jaarprogramma 2023 -2024. Als u niet aanwezig kunt zijn, dan ontvangen wij uw ideeën graag via vrouwengildeboxtel@gmail.com of indien u niet over een e- mailadres beschikt, telefonisch bij Annelies van Ewijk, tel. 0411- 677732.
Vanaf 21.00 uur zal André van Weele een muzikaal optreden verzorgen. André (1968) is muzikant in hart en nieren: als gitarist, zanger, pianist en bassist timmert hij al jarenlang stevig aan de weg! Via allerlei omzwervingen in onderwijs en bedrijfsleven, heeft hij uiteindelijk z’n plek gevonden in het Brabantse Drunen, van waaruit hij werkt als zelfstandig muzikant en muziekdocent.

Dinsdag 17 januari 10.00 uur
De geschiedenis van de kus en alle gevolgen van dien.
Even een steelse blik op de geschiedenis van de liefde en het huwelijk, en wat daar zoal van komt. Geen schuine moppen, natuurlijk, maar een wervelend stukje Plato, goede raad van Plutarchus, het Morganatisch huwelijk en de Karolingische echtscheiding, het vangen van olifanten in de woestijn, kinderboerderijen, vondelingenschuiven, beroemde weeskindjes en vreemde tradities. Naar goede gewoonte wordt ook deze lezing weer vergezeld van uitgebreid beeldmateriaal en veel vrolijke, soms trieste, maar altijd zedige anekdotes.
Ilse Landuyt studeerde Politieke en Sociale Geschiedenis van de Westerse Wereld en Romaanse Filologie. Met veel beeldmateriaal en anekdotes vertelt ze over geschiedenis, zoals u het op school nooit gehoord hebt.

Dinsdag 31 januari 10.00 uur
Dagelijks leven in ‘ontugt’; prostitutie in de vesting ’s-Hertogenbosch, 1629-1795.
Prostitutie is een verschijnsel van alle eeuwen. Vroeger was het wel anders georganiseerd. In 2021 verscheen van de spreker, Jos Wassink, Dagelijks leven in ‘ontugt’. Prostitutie in de vesting ’s-Hertogenbosch, 1629-1795. Het boek behandelt het reilen en zeilen van de vrouwen die in de achttiende en negentiende eeuw in de Brabantse hoofdstad werkzaam waren in de prostitutie.
Wassink gaat in zijn lezing niet alleen in op de organisatie van de prostitutie, maar belicht ook de maatschappelijke achtergrond van de vrouwen die erin werkzaam waren. Hij geeft een inkijkje in het dagelijks leven in de bordelen en ook de tippelgebieden komen aan bod. ’s-Hertogenbosch had in die periode steeds een groot garnizoen. Het zijn vooral de soldaten die klant waren. Duidelijk zal worden dat voor een omvangrijk deel van de Bossche bevolking armoede en ellende waren verweven met criminaliteit en in het bijzonder met prostitutie.

Woensdag 22 februari 10.00 uur in MUBO Baroniestraat 18
Achter de schermen van de kunstwereld door Christianne Niesten.
In musea, openbare instellingen en op straat zien we prachtige kunstvoorwerpen, maar zelden stellen we ons de vraag hoe zo’n kunstwerk tot stand is gekomen of wie verantwoordelijk is voor de opdrachtverlening. In de lezing wordt een boeiend kijkje achter de schermen van de hedendaagse kunstwereld gegeven. Wie bepaalt nu eigenlijk wat in de kunstwereld de toon zet? Verzamelaars, veilinghuizen, museumdirecteuren en independent curators zijn de grote spelers in de hedendaagse kunstwereld.
Christianne Niesten werkt als docente bij de Academie voor Beeldende Vorming, Fontys Hogeschool voor de Kunsten te Tilburg.

Cursussen

Voorjaarscursus kunstgeschiedenis.
De cursus wordt gegeven door Carla van Bree in de grote zaal van De Walnoot op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Het onderwerp van deze cursus is:
Nederlandse 17e eeuwse schilderkunst.
Het begrip “Gouden Eeuw” spreekt, hoewel omstreden, nog steeds tot de verbeelding. De economische bloei van vooral de Nederlandse kustprovincies leidde tot een grote bloei van de schilderkunst. Zozeer zelfs, dat kunstenaars zich konden specialiseren tot bijvoorbeeld landschap-, vee- of portretschilder. Dit specialiseren leidde tot een nog grotere kwaliteit. Wie alleen koeien schildert, kan uiteindelijk heel goed koeien schilderen. Dit is de eeuw van Rembrandt, Steen en Vermeer. Rond Vermeer wordt komend voorjaar een tentoonstelling in het Rijksmuseum georganiseerd. Dat kunstenaars, zoals eerder al in de 16e eeuw, naar Rome trokken om de hoogtepunten van de cultuur dáár (klassiek, renaissance en barok) te leren kennen, is minder bekend. Hooguit wordt dit als verplicht nummer aan het begin van een carrière vermeld, maar daarna was het vooral in Nederland te doen. Hoe het leven er in Rome aan toe ging en hoe de kunstenaars met elkaar optrokken heeft daardoor weinig aandacht gekregen. Daar brengt een tentoonstelling in het Centraal Museum in Utrecht komend voorjaar verandering in.

Dinsdagochtend 10 januari
Inleiding: ontwikkeling van de schilderkunst, met vooral religieuze boodschappen in de middeleeuwen naar een steeds zelfstandiger medium in de 16e eeuw. 17e -eeuwse specialisaties: landschap, stilleven, dierstuk, interieur, portret, historieschilderkunst.

Dinsdagochtend 7 februari
Voortzetting genres, met uitzondering van genre ‘interieur met figuren’. Dit bespreken we in de vierde bijeenkomst.

Dinsdagochtend 7 maart
Toelichting tentoonstelling De Bentvueghels, Centraal Museum Utrecht 11-2/4-6.

Dinsdagochtend 4 april
Toelichting tentoonstelling Johannes Vermeer, Rijksmuseum Amsterdam 10-2/4-6.

De prijs voor deze cursus bedraagt € 42,00. Bij dit bedrag zijn de kosten voor koffie/thee inbegrepen, plus het toezenden van de uittreksels per e-mail. Aanmelden bij Pieternel Verhoeven, bij voorkeur per e-mail pieternelverhoeven@gmail.com of tel. 06-15362315. Het cursusgeld kan overgemaakt worden op rekeningnr. NL25RABO0102488932 t.n.v. Vrouwengilde Boxtel.

Voorjaarscursus Klassieke Muziek
Deze cursus wordt gegeven door Joop de Weger op de woensdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur in MUBO, Baroniestraat 18 in Boxtel.

Woensdagochtend 11 januari 2023
Feestelijke Barok
Muziek uit de barokke periode (1600 – 1750) was voor wat betreft de muziek een tijdperk van grote vernieuwingen. Zo werd in deze periode de opera geboren en kwam de instrumentale muziek tot grote bloei. Tegenwoordig wordt de uitvoering van barokke muziek steeds meer overgelaten aan muziekgezelschappen die authentieke barokinstrumenten gebruiken.

Woensdagochtend 15 februari 2023
Rusland en Italië
Aan de orde komen de werken die op het programma staan van het concert dat door de Philharmonie Zuid Nederland in Eindhoven wordt gegeven op 5 maart 2023. In deze les wordt aandacht besteed aan werken die op dit concert worden uitgevoerd: Tsjaikovski (Capriccio Italien), Paganini (vioolconcert no.4) en Schilderijententoonstelling van Moessorgsky. Cursisten worden in de gelegenheid gesteld mee te gaan naar dit concert.

Woensdagochtend 29 maart 2023
Zigeunermuziek
Kan zigeunermuziek tot het domein van de klassieke muziek worden gerekend? Componisten als o.a. Brahms en Ravel hebben zich er in ieder geval door laten inspireren. In de les gaan we eens wat dieper in op de relatie tussen deze twee genres en waartoe dit kan leiden.

Voor het concert op 5 maart kan worden ingetekend tijdens de cursus bij Joop de Weger 0411 685749/06454447 of j.de.weger1@kpnplanet.nl

De prijs voor deze cursus bedraagt €30,-. Bij dit bedrag zijn de kosten voor koffie/thee inbegrepen. Aanmelden bij Marie-Thérèse Boogers bij voorkeur per e-mail mathboogers@gmail.com of tel. 0411-684058. Het cursusgeld kan overgemaakt worden op rekeningnr. NL25RABO0102488932 t.n.v. Vrouwengilde Boxtel onder vermelding van “cursus klassieke muziek”.

Alle informatie over lezingen, cursussen e.d. kunt u terugvinden op onze website www.vrouwengildeboxtel.nl

Tenzij anders vermeld worden de lezingen gegeven in gemeenschapshuis de Walnoot.