Welkom bij Vrouwengilde Boxtel

Als voorzitter van het Vrouwengilde Boxtel heet ik u van harte welkom op onze website.

Elk lid van het gilde kan zich via onze website laten informeren over de geplande activiteiten, lezingen, excursies en / of cursussen voor het komende gildejaar. Onze vereniging biedt de leden een inspirerend en uitdagend programma op het gebied van maatschappelijke, sociaal-culturele, kunstzinnige en medische onderwerpen.

Misschien bent u (nog) geen lid en bent u op zoek naar een zinvolle invulling van uw vrije tijd en bent u nieuwsgierig naar al datgene wat  het Vrouwengilde Boxtel te bieden heeft,  kijkt u dan vooral eens rond op onze website.

Bent u geïnteresseerd geraakt?  U bent altijd welkom als introducee of eenmalige bezoeker bij een van genoemde lezingen.

Het gildejaar loopt van september tot en met april. Gemeenschapshuis De Walnoot is de locatie waar de meeste avond- en ochtendactiviteiten plaatsvinden.

Momenteel heeft het Vrouwengilde Boxtel zo’n 200 leden.

In verband met de wet op de privacy is het niet mogelijk de ledenlijst op de website te publiceren.

Historie van het Vrouwengilde Boxtel

Het Vrouwengilde Boxtel werd opgericht in 1952 als ontmoetingsplaats voor vrouwen om zich te oriënteren op de, ook toen al, veranderende samenleving. Het was een stimulans om deel te nemen aan het maatschappelijke leven, naast gezin en beroep, in een informatieve, leerzame, interessante en vooral ook gezellige en hartelijke sfeer.

Het Vrouwengilde Boxtel, voorheen Katholiek Vrouwengilde Boxtel, is een van oorsprong katholieke vereniging. De landelijke organisatie werd in 1920 opgericht. In deze periode verkeerden vrouwen in een maatschappelijke achterstandspositie en was tegelijk de z.g. eerste emancipatiegolf op haar hoogtepunt. De invoering van het algemene kiesrecht voor vrouwen in 1919 vormde een belangrijke mijlpaal en wellicht ook een belangrijke aanleiding tot de oprichting van het KVG.
Het KVG werd in de decennia na de oprichting een grote landelijke vereniging, ingedeeld in regio’s. Deze landelijke vereniging is enkele jaren geleden opgeheven.

In 2019 heeft het vrouwengilde Boxtel besloten de katholieke status te laten vervallen en in plaats van Katholieke Vrouwengilde (KVG) verder te gaan als Vrouwengilde Boxtel. Tevens zijn toen de statuten en het huishoudelijk reglement vernieuwd. Na het passeren van de akte bij de notaris betreffende de nieuwe statuten zijn deze ook bij de Kamer van Koophandel vastgelegd.

Mocht u behoefte hebben aan of geïnteresseerd zijn in onze Statuten en /of Huishoudelijk Reglement dan kunt u deze per e-mail opvragen bij onze secretaris.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester ( zij vormen het dagelijks bestuur) en vier algemene bestuursleden.

Een bestuurslid wordt voor vier jaar gekozen, en kan slechts één keer herkozen worden tijdens de algemene ledenvergadering in september.

De belangrijkste taak van het bestuur is het samenstellen van het jaarprogramma. Zij doet dat met veel enthousiasme en inzet en probeert daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met de actualiteit en de wensen van de leden.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst kunnen de leden schriftelijk hun verzoeken omtrent onderwerpen van lezingen en cursussen en eventuele sprekers aan het bestuur doorgeven.

Wel en wee

Aan zowel droevige als speciale mooie gebeurtenissen van onze leden willen wij als bestuur graag aandacht schenken. Wij zijn voor bovenstaande informatie mede afhankelijk van u

Laat het ons weten wanneer een van onze leden extra aandacht in de vorm van een kaartje verdient.