Bestuur

Wij stellen ons graag even aan u voor.

Jean Smits
Bestuurslid
06-13774379
Gemma Margy
Bestuurslid
06-41136162
Pieternel Verhoeven
Bestuurslid
06-15362315
Henny Bevers
Bestuurslid
06-31996943
Annelies van Ewijk
Secretaris
06-40517676
Marie-Thérese Bongers
Penningmeester
0411-684058
Marianne Jansen
Voorzitter
06-33422797

Bestuursverkiezing Algemene Ledenvergadering:

Aftredend zijn                                             :  Henriëtte van Vossen en Nel van der Does
Aftredend en herkiesbaar                        :  Annelies van Ewijk. Annelies is herkozen.
De twee nieuwe bestuursleden zijn       : Gemma Margry en Jean Smits

Heeft u specifieke vragen over een bepaald onderwerp?

Voor een curcus Kunst- en Cultuurgeschiedenis kunt u terecht bij Henriëtte van Vossen.
Voor een curcus Luisteren naar Klassieke Muziek kunt u terecht bij Marie-Thérese Boogers.
Voor op of aanmerkingen voor de website kunt u terecht bij Henny Bevers.