Vrouwengilde Boxtel

Historie van het Vrouwengilde Boxtel

Het Vrouwengilde Boxtel werd opgericht in 1952 als ontmoetingsplaats voor vrouwen om zich te oriënteren op de, ook toen al, veranderende samenleving. Een stimulans om deel te nemen aan het maatschappelijke leven, naast gezin en beroep, in een informatieve, leerzame, interessante en vooral ook gezellige en hartelijke sfeer.

Het Vrouwengilde Boxtel (voorheen Katholiek Vrouwengilde Boxtel – KVG-) is een van oorsprong katholieke vereniging. De landelijke organisatie werd in 1920 opgericht. In deze periode verkeerden vrouwen in een maatschappelijke achterstand en was tegelijk de z.g. eerste emancipatiegolf op haar hoogtepunt. De invoering van het algemene kiesrecht voor vrouwen in 1919 vormde een belangrijke mijlpaal en wellicht ook een belangrijke aanleiding tot de oprichting van het KVG.
Het KVG werd in de decennia na de oprichting een grote landelijke vereniging, ingedeeld in regio’s. Deze landelijke vereniging is enkele jaren geleden opgeheven.

In 2019 heeft het KVG besloten de katholieke status te laten vervallen en verder te gaan als Vrouwengilde Boxtel. Momenteel heeft het Vrouwengilde Boxtel zo’n 200 leden.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:
Marianne Jansen,  voorzitter
Henriëtte van Vossen, penningmeester
Annelies van Ewijk, secretaris

Via het e-mailadres info@vrouwengildeboxtel.nl kunt u het bestuur bereiken.