Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die het  Vrouwengilde Boxtel  verwerkt van haar leden.
Indien u lid wordt van Vrouwengilde Boxtel, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacybeleid goed door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie. Dit Privacybeleid blijft beschikbaar op onze website.

1. Verantwoordelijk
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is Vrouwengilde Boxtel, Kamer van Koophandel nummer 40217084.

De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via vrouwengildeboxtel@gmail.com

2. Welke gegevens verwerkt het Vrouwengilde Boxtel en voor welk doel
In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Voor- en achternaam, geboortedatum
  • Adresgegevens, eventueel postadres
  • Telefoonnummer, e- mailadres, bankrekeningnummer

Vrouwengilde Boxtel verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over uw lidmaatschap en eventuele opzegging daarvan.
  • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie betreffende de activiteiten van het Vrouwengilde.
  • Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt voor het afhandelen van uw betalingen.

3. Bewaartermijnen
Vrouwengilde Boxtel verwerkt en bewaart uw naam en telefoonnummer en overige gegevens en deze worden tot uiterlijk één jaar na afloop van dit lidmaatschap vernietigd.

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten
Indien u klachten heeft over de wijze waarop het Vrouwengilde Boxtel uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen via vrouwengildeboxtel@gmail.com.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan vrouwengildeboxtel@gmail.com.

5. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.